Algemene voorwaarden

Toepassingsgebied

U bezoekt een website van Hobby Export, gevestigd te Poperingestraat 28, 8950 Heuvelland (Westouter) (België) en ingeschreven onder nummer BE0430.388.604.

Door deze website te bezoeken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen.

 

Inhoud

Hobby Export brengt u via deze website op de hoogte van onze organisatie en de producten en diensten die we aanbieden.

Hobby Export behoudt zich het recht voor om deze website en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

We hebben veel zorg besteed aan de inhoud van deze website. Hobby Export garandeert echter niet dat de informatie nauwkeurig, betrouwbaar en actueel is of geschikt voor enig doeleinde.

 

Deze website kan links naar externe websites bevatten. Wanneer u op deze links klikt, verlaat u onze website. Hoewel Hobby Export zelf de link kan hebben aangemaakt of toegestaan, betekent dit niet dat Hobby Export de inhoud van de externe websites goedkeurt of de derde ondersteunt. Hobby Export heeft geen zeggenschap over de inhoud van de gekoppelde websites en draagt er geen verantwoordelijkheid voor. Hobby Export aanvaardt geen aansprakelijkheid voor externe websites, hun inhoud of functies.

 

Klant worden?

Om klant te kunnen worden bij Hobby Export en dus een account te kunnen aanmaken bij ons, moet er aan 2 voorwaarden voldaan worden: 

  • een professionele, werkende, B2C website hebben met modelbouwproducten
  • een actief (intracommunautair) BTW nummer hebben

Minimumbedrag om een bestelling te plaatsen is € 250.00 excl. BTW, uitgezonderd voor pre-orders. Zolang er nog een onbetaald, openstaand order is, is het niet mogelijk om al een nieuw order door te sturen. 

 

Intellectuele eigendom

De website en de onderdelen ervan (tekst, logo's, merken, handelsnamen, lay-out, afbeeldingen, foto's, video's, illustraties en andere onderdelen die op de website staan) worden beschermd door intellectuele-eigendomsrechten. Hobby Export verbiedt u om op eender welke manier enige van deze onderdelen, gedeeltelijk of in een gewijzigde vorm, te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, bekend te maken, te verwijderen, aan te passen enz. zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hobby Export.

 

Gegevensprivacy

 Raadpleeg onze privacyverklaring. 

 

Aansprakelijkheid

Hobby Export kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website (bv. computervirussen, beschadigde bestanden, verlies van programma's of andere gegevens, indirecte schade, gederfde winst enz.). Hobby Export kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor eender welke dienstonderbrekingen of voor enige schade die voortvloeit uit deze onderbrekingen.

 

Toepasselijk recht

Deze website is onderhevig aan het Belgische recht, zonder rekening te houden met bepalingen inzake wetsconflicten. Alle geschillen met betrekking tot deze website vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Ieper.

 

Verzend- en leveringsbeleid

Bij het aanvaarden van de algemene voorwaarden van onze website, wordt het verzend- en leveringsbeleid eveneens aanvaard. Om deze te kennen, kun je de aparte link "Verzend- en leveringsbeleid" lezen.